Галина Михайлова & Антон Иванов
Един по-различен бизнесплан

Един по-различен бизнесплан

Един по-различен бизнесплан

Няма да се задълбочавам с какво точно е по-различен от традиционния бизнесплан, защото малко са тези, които биха могли да кажат какво представлява традиционният. Бизнесплановете са донякъде като хората – всеки е различен и специфичен сам по себе си.

Нека го разчупим!
Нека го разчупим!

Ако се погледне формално на нещата, повечето хора са скучни.

Бизнеспланът също е доста скучно четиво. Затова нека го разчупим и направим интересен. Нека накараме човекът, за когото е предназначен, да се замисли върху него, да го предизвикаме да го разучи и да събудим интереса му.

В никакъв случай не трябва да бъде дълъг.

Оставете голямата дължина за бедрата на жените или за дължината на почивките и отпуските.

Бизнесплан
Бизнесплан

Бизнеспланът трябва да е кратък и ясен. Като една „малка водка”. Да се чете лесно и бързо. Да е лесно разбираем и „смилаем”.

Подробностите ще се изчистват в по-късен етап с детайлизиран план за действие. Сега често наричат такива детайлизирани планове „екшънпланове”, но тези екшън планове не  притежават задължителните атрибути за такъв план – срок, отговорник, изпълнител, ресурси.

Така те приличат по-скоро на някаква „визия“ за това, което трябва да се случи.

Но сега става въпрос за бизнесплановете.

Хората, които правят бизнесплан, са най-често хората, които реално работят. Те биха предпочели планът да бъде разделен на четири простички раздела:

Раздели
Предпочитани раздели

Със следващото изказване рискувам да засегна някои инвеститори, но ще се засегнат само тези, които има защо да се засягат. Нека се замислят задълбочено върху него.

А то е, че много от тях виждат във всичко пари и много рядко трудът на хората и самите хора. А времето пък за достигане на парите оценяват единствено като пречка.

За да има баланс и да са доволни всички, ще разделя раздела „Ресурси” на три самостоятелни части: „Хора”, „Време” и „Пари”. Получава се следната структура от шест раздела:

Раздели
Раздели

Нека нахвърлям какво биха могли да съдържат отделните раздели.

Първи раздел
Първи раздел

Разделът „Статус“ описва нещата такива, каквито са си. По възможност най-простичко. Тук се описва целевият пазар, създалата се вече необходимост от продукта на идеята, приети закони и възприети вече стандарти, правила и процедури, конкуренцията, постижения и провали на други хора с подобни идеи досега, ако е имало изобщо такива или пък да се изтъкне уникалността на идеята, ако е нямало такива.

За страни като нашата е важно да се опише и юридическия статус и стабилност в тази област и този момент. Задълбочено, с максимално количество информация, но в същото време и максимално конкретно, без т.нар. „баластра”.

Целта на този раздел е да се убеди инвеститорът, че обстановката и статусът на проекта към момента са отлично познати за представящия плана. Че работи „в свои води”.

„Статусът” е с обем толкова, колкото е необходимо. Често се случва да е по-обширен. Затова се препоръчва в началото на раздела да се изредят най-важните неща. След това не пречи да са подробно описани – много вероятно е инвеститорът да се задълбочи в тях едва след като е прочел последния раздел – за парите. За да бъде лесно „смилаем”, статусът е добре да включва схеми, електронни таблици, анализи и всичко необходимо, за да се улесни инвеститорът максимално за безпогрешно възприемане на бизнес средата, в която ще се изпълнява проекта.

Втори раздел
Втори раздел

Разделът „Идея“ съдържа определени тези и предложения и как те ще променят статуса, описан в предния раздел. Едно може да е вече открито. Друго да се появи, ако му се осигурят подходящи обстоятелства. С трето да бъде въздействано активно на средата – разбира се, с цената на определени ресурси. Четвърто ще бъде представено на пазара и пазарът ще му отговори с пето.

Съдържание на раздел
Съдържание на раздел „Идея“

В този раздел е истинският потенциал, енергията на бизнесплана. Динамиката и развитието му. Единствената причина да започне един проект е икономическата изгода, постигана като се промени или внедри нещо. Инвеститорът трябва да знае какво точно ще се случва и как, за да оцени рисковете за парите си – той е изключително чувствителен на тази тема.

Този раздел няма как да е точен. Той съдържа твърдения, които може и да не се случат. Други пък е трудно дори да се прогнозират, особено ако зависят от решения на нашето държавно управление.

Трети раздел
Трети раздел

Разделът „Алтернативи” си идва съвсем на място в тази последователност. В него се дефинира какво трябва да се направи, ако очакваното не се случи. Или пък ако се появи нещо съвсем неочаквано. Това е т. нар. „План Б”. Ако идеята не успее, това краят ли е? Ако пазарът се опълчи на идеята, как бихме могли да му въздействаме?

Дотук добре (казал  падащият от небостъргач, прелитайки покрай 25-ия етаж).

Никой мениджър не би искал да управлява нещо, без да има максимална яснота за пълномощията си и ресурсите, с които може да разполага за постигане на крайната цел. Тази яснота е определяща за гъвкавостта на екипа и скъсява необходимото време, а с това и разходите на инвеститора, въпреки че много инвеститори се ограничават единствено до парите, които ще спечелят.

Инвеститорът няма да му каже сам тези неща. Те трябва да му бъдат подсказани и предложени така, че после той да борави с тях от свое име.

Четвърти раздел
Четвърти раздел

Разделът „Хора“ ясно подчертава ключовият елемент за всяка една човешка дейност – човешките ресурси. Предлага се екип като функции, конкретни хора или най-добре и двете (ако има готовност за това). Прогнозира се динамиката на екипа – кой (като функция или човек) ще стартира, кой ще се присъедини в развитието на проекта и кога точно. Дефинират се необходимите и/или наличните взаимоотношения, способности, квалификация и практически опит.

Пети раздел
Пети раздел

Разделът „Време” е тясно свързан с разделите „Хора” и „Пари”. Желанието да бъде разграничен като самостоятелен идва от масовото му пренебрегване. Реалната оценка на времето може да спести много пари и да осигури добро взаимодействие с всички контрагенти. От друга страна, за да бъде съкратено времето, са необходими оптималните по количество и способности хора (максималния брой хора или пък с еднотипни способности не са добри решения).

Шести раздел
Шести раздел

Разделът „Пари” е предназначен само за пари. Колко пари ще трябват, колко и как ще бъдат усвоени, как ще се движат паричните потоци. Дефинират се основни правила относно счетоводството (счетоводна политика), относно отчетите за приходите и разходите, балансите, маржовете и стратегиите за оттегляне при неуспех. Съдържа бюджети. Те са цел, не са догма – могат да бъдат надхвърлени или неусвоени. Прави се предварителна оценка на риска (за качествена пълна оценка на риска е необходимо да се наемат специалисти).

Бюджети, време и пари
Бюджети, време и пари

Не на всеки инвеститор ще му хареса този формат, особено ако държи на традиционните бизнеспланове (в подобен формат може да бъдат вписани и задължения за инвеститора, а кой обича допълнителни задължения?).

Задължения и отговорности
Задължения и отговорности

Ако обаче инвеститор е мислещ, със сигурност този план ще помогне и на него, и на мениджъра, и на екипа на проекта – обект на плана, да мислят над трудните въпроси много по-ясно, конкретно и задълбочено.

И нека отново наблегнем на краткостта на плана – за да се постигне целта си, бизнеспланът в такъв формат трябва да е максимално кратък – инвеститорът лесно и ясно да разбере ползите за себе си и за компанията.

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.