Галина Михайлова & Антон Иванов
Забавна прозрачна визитка

Визитките – задължителен атрибут на съвременното общуване и протокол

Някои визитки при размяна и подходящо време е удачно да се насочат и към небето.
Някои визитки при размяна и подходящо време е удачно да се насочат и към небето.
 • Визитка само с мобилен телефон – опасност – таи нещо нечисто, отваря на собственика възможност за „потъване” като руска подводница. Пазете се от такъв човек, ако се запознавате за пръв път с него. Но пък ако го познавате отдавна, може би това е начин да ви даде номера на GSM-а си с надеждата да получи вашия.
 • Даване на чужди визитки вместо свои е знак на изключително лош вкус. Шефове, които заставят подчинените си да дават техни визитки вместо своите и по същата причина изобщо не им разрешават да си направят свои, просто си слагат сами примка на краката. Или дори на врата. А подчинените да се замислят – според мен нямат работа в тази фирма.
Визитка на касоразбивач, (надявам се, от тези, официалните) с вложени шперцове.
Визитка на касоразбивач, (надявам се, от тези, официалните) с вложени шперцове.
 • При даване на чужди визитки от името на собственика им трябва да се спазват определени правила. Забележете, че това е различен случай от горния и е допустим. При връчване по друг човек е прието да се сгъва определен ъгъл – горен или долен ляв. Тъй като символиката на това сгъване е загубена с годините и се тълкува по различен начин, сгъва се целия ляв край на визитката или още по-добре да се изписват на нея или съпровождащ лист (поздравителна картичка), или общоприетите за това съкращения, идващи от френски език и запазили се и днес. Ще ги намерите в края на тази статия. Това може да се случи например при пристигане на член на дипломатическия персонал. Той изпраща на съответните сътрудници в министерството на външните работи своята визитна картичка, придружена от визитната картичка на шефа на дипломатическото представителство на страната си.
 • Визитки могат да се изпращат и по пощата с обяснение на причините за изпращане, най-често с общоприетите съкращения в края на статията.
 • Изпращането на визитна картичка по начало заменя една визита. Отговаря се с визитна картичка в срок от 24 часа. По учтиво е съответното лице да занесе визитната си картичка лично. На такава картичка може да се впишат изброените на края съкращения. Картичката се прегъва в един от нейните леви ъгли, но единствено ако знаете кой ъгъл точно да прегънете. Когато е сложена в плик, не се прегъва и спестява тези терзания. Ако пък знаете кой ъгъл защо се сгъва, ще се радвам да го споделите, защото аз така и не успях да науча.
Понякога самата визитка е сгъната, като тази визитка на архитект.
Понякога самата визитка е сгъната, като тази визитка на архитект.
 • Когато едно лице вече е представено на друго и пожелае да влезе в отношения с него му занася своята картичка в дома или офиса му. Ако желаещото да установи контакт лице с неженено, то тогава изпраща две картички, по една за домакина и съпругата му. Една съпружеска двойка или омъжена жена депозира една картичка на съпруга за мъжа и по една картичка на двамата (или семейна картичка) за жената. Това е единствения случай, в който по правило се използва семейна визитка.
 • При размяна на визитки трябва да се спазват традициите на страната, в която се намирате, без значение на вашия собствен произход. Например в Япония визитката се поднася с две ръце и се изчита внимателно от начало до край. В знак на добри чувства може да направите същото и в собствената си страна спрямо японец.
 • Получената визитка задължително се разглежда внимателно и се прочита. Ако възникнат въпроси се задават в същия момент без притеснения, след това вече ще е неудобно. Прибира се внимателно и грижливо или при вашите, или в специален визитник. Много неприятно впечатление прави например, ако грабнете подадената ви визитка и без да й обърнете внимание я мушката в левия джоб на панталона. Никога не правете това.
Художник
Художник

Съкращения

При изпращане на визитни картички, които заменят или връщат визити, в долния ляв ъгъл се вписва ръкописно съответното съкращение, който заменя определени думи. Тези съкращения могат да бъдат следните:

 • p. f. (pour feliciter) – за поздравление;
 • p. f.  J. N.  (pour feliciter Journée nationale) – за поздравление по случай национален празник;
 • p. f. N. A. (pour feliciter Nouvel Annee) – за поздравление по случай Нова година;
 • p. p. (pour presenter) – за задочно представяне;
 • p. f. с. (pour faire connaissance) – за запознаване и израз на задоволство;
 • р. с. (pour condoleance) – за изказване на съболезнования;
 • р. р. с. (pour prendre conge) – за вземане на сбогом (задочно);
 • p. r. (pour remercier) – за изказване на благодарност.
Стилист
Стилист

Изписване на телефонните номера

Телефонните номера се изписват в определен формат с точни правила:

 • ако визитката е на български език, достатъчно е да се изпише само кодът за междуградски разговори в скоби, например (062) 555174, но и в този случай вече се предпочита пълен запис от вида +359 (62) 555174; напоследък и във връзка с цифровизацията скобите се избягват;
 • ако визитката е на български език, мобилният номер може да се запише (088) 5551742, но също се предпочита запис от вида +359 (88) 5551742;
 • телефонните номера следва да се записват така, както биха били набрани успешно от всяка точка на земното кълбо, където има телефон; запис от вида +359 (088) 5551742 е неправилен – при международно набиране началната нула на местния код се изпуска;
 • в скоби се отделя кодът, характерен за съответния район или за определен мобилен оператор; така за България телефоните се изписват (088) или +359 (88) за Мобилтел, (087) или +359 (87) за Виваком, (089) или +359 (89) за Глобул; записи от вида +359 (883) са неправилни – 3-ката не е част от характерния оператор (Мобилтел), а за негова услуга (в случая Лууп), която често е временна;
 • допустимо е вместо скоби кодовете да се отделят с тирета или просто да се остави интервал (интервалът е все по-честа практика и е препоръчителен), например +359 88 5551742 (не звънете на този телефон, не е моя и дори не знам чий е);
 • допустимо е да се групират и други цифри, отделени с тирета, интервали или точки, но не се препоръчва; групирането се е правило някога с цел по-лесно асоциативно запомняне, но всеки човек създава собствени асоциации, различни от тези на другите хора и такова групиране си губи смисъла;
 • плюсът в началото на записа заменя префиксът за начало на международно избиране; в някои визитки вместо него се срещат две нули 00359 62 555174, което също е допустимо, но не е универсално (например в някои страни инициирането на международно набиране става с 011, а не с 00, т.е. трябва да се набере 011359 62 555174, а не 00359 62 555174, в други страни началните цифри са други…); за универсалност се изписва +, което означава на разбираем език “набери тук цифрите за начало на международен разговор” и така записът става валиден за цял свят.
Фризьор
Фризьор

Надявам се този материал да ви е бил полезен или най-малкото любопитен.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.