Галина Михайлова & Антон Иванов
Автобиография – CV

Автобиография – CV

Автобиография – CV

Общи положения

Автобиографията ви разтваря закритите врати на потенциалните работодатели.

Curriculum Vitae (CV)
Curriculum Vitae (CV)

Първото впечатление на потенциалния работодател от вас се създава от автобиографията ви и едно нещо е сигурно – вие не искате то да остане единственото. Добре оформената, обстойно представящата и въпреки това достоверно изглеждащата и реалистична автобиография може да насърчи компаниите да отделят няколко минути за разговор с Вас, с цел проучването на Вашия професионален опит и потенциал за развитие.

Изготвянето на автобиография е деликатна задача.

Ежедневно в компаниите пристигат стотици автобиографии – било то след публикуване на обява за работа или без определена причина. От друга страна занимаващите се с подбор на персонал обикновено имат ограничено време за преглеждането на документите и интервюиране на кандидати. Повечето от автобиографиите са доста стандартни, съдържат сходна информация (особено когато се описва една и съща длъжност) и често е изцяло въпрос на добро желание от страна на работодателя да Ви покани за среща. Доста е трудно човек да бъде оригинален и в същото време професионален; достатъчно детайлен при представянето си, без да е многословен; запомнящ се независимо от факта, че трудовия му опит до момента е доста обичаен. Въпреки това е възможно да създадете впечатлението, че сте отделили време и съставили автобиография, насочена към специфичната сфера и компания, от която се интересувате.

Не е истина, че идеалната автобиография е дълга точно една страница.

Някога успявали ли сте да се възхитите от филм, само на база на това, което е написано на плаката за неговата реклама? По същия начин не може да очаквате, че потенциалните работодатели ще бъдат заинтригувани от един бегъл поглед върху нахвърляна кратка анотация за това, с което сте се занимавали. Един сериозен професионален път на развитие, подплатен със стабилна образователна и квалификационна подготовка не може да бъде обобщен в рамките на една страница, особено ако целта Ви е да създадете детайлна идея за Вашите възможности. Обема на автобиографията следва да бъде ограничение само от гледна точка на необходимостта да сте разумни в обстоятелствеността при представянето на това, с което сте се занимавали до момента.

От друга страна, ако сте в началото на Вашата кариера или туко що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка.

Не е вярно, че формата на автобиографията е по-важна от съдържанието й.

Подобна постановка наподобява фразата “Бъди красива и мълчи”. Форматът дава представа за общите умения за презентация на кандидата и разбира се в този смисъл е абсолютно недопустимо автобиографията да е написана на ръка. В същото време, обаче, е не по-малко важно съдържанието адекватно да представя факти, дати и постижения.

Стандартни изисквания за автобиография – CV

Вярно е, че форматът на автобиографията е това, което се запомня и поради това силно се препоръчва да се проявява творчество и да се избягват традиционните форми. Въпреки това са налице няколко типа данни, които следва да бъдат представени по един или друг начин.

Автобиографията следва да включва минимум четири основни категории информация:

  1. Професионален опит
  2. Образование и допълнителна квалификация
  3. Допълнителни умения
  4. Лични данни

Професионален опит:

Категорията трябва ясно да упоменава какъв е Вашият опит от гледна точка на служител на пълен или непълен работен ден, специалист на свободна практика или стажант.

Тази част от автобиографията може да бъде организирана в съответствие с един от следните принципи:

  • Функционален – подходящ за кандидати, чийто професионален път се характеризира със значителни промени, преминаване от една област в друга или които са променяли твърде често компаниите, в които са работили.
  • Вторият принцип – който е и по-често прилаганият – е изброяването на длъжностите и местоработи по реда на тяхното заемане – в хронологична или обратна на хронологичната последователност.

Изброяването на заеманите длъжности и съответните компании, обаче, не е достатъчно: За да сте в състояние да създадете представа за типа на заданията, които сте изпълнявали е необходимо накратко да опишете характера на Вашите задължения и отговорности към момента на изпълнението на съответната длъжност. В идеалния случай можете също така да опишете Вашия статус в йерархията, като определите длъжността на която сте бил подчинен, както и позициите, които сте ръководили.

Когато се описват отделните ви местоработи е необходимо ясно да се определи кога сте започнали и приключили ангажимента си към съответната компания. Разбира се, никой не очаква да напишете точните дати, но е необходимо да упоменете месеца и годината: има съществена разлика между това дали сте работили някъде от декември 2001 година до януари 2002 или от януари 2001 до декември 2002.

Понякога, поради причини свързани със спазването на поверителност, може да се изкушите да не споменавате името на компаниите, за които сте работили / все още работите.

  • Винаги изглежда подозрително за потенциалния работодател, че се притеснявате да разкриете името на компанията: първата асоциация, която той би си направил е, че вие се опитвате да скриете нещо, което може да ви постави в неблагоприятна светлина – недоволен бивш работодател, слабо професионално представяне и т.н.
  • Също толкова неприятна за работодателя е мисълта, че вие се съмнявате в неговия професионализъм и бизнес етика и се опасявате от “изтичане” на информация за вашия професионален интерес.
  • Ако това е вашето основно опасение би трябвало да го разрешите преди да подадете документи за кандидатстване за работа. Опитайте се да съберете информация и да прецените надеждността на компанията. Ако кандидатствате в резултат на анонимна обява би трябвало да претеглите риска от това да бъдете “издадени” спрямо желанието ви да заемете обявената вакантна длъжност. По принцип се предполага, че работодателите се стремят към привличането на най-добрите кандидати и поради това би следвало да спазват поверителност по отношение на вашия професионален интерес.

Образование и допълнителна квалификация:

Във връзка с вашето образование, това което е от най-голямо значение е най-високата квалификационна степен, която сте придобили. Разбираемо е, че тя трябва да бъде първата, с която ще се сблъска човекът, който чете автобиографията. Всичко останало се явява донякъде пълнеж и по-голямо значение има областта, за която става въпрос, отколкото завършената степен. Ако средното ви образование е специализирано (например езикова гимназия, математическа, природонаучна гимназия, техникум и т.н.) ще е ценно това да се упомене в автобиографията Ви.

Ясно следва да упоменете университета, от който сте се дипломирали, вашата специалност и получената образователна степен.

От значение е да посочите кога сте започнали и приключили образованието си.

Ако все още учите би трябвало да посочите очаквания срок на вашето дипломиране, както и информация за това дали сте редовен или задочен студент.

Всякакви допълнителни курсове на обучение, професионални семинари, придобити сертификати, свидетелстващи за получени знания и развити умения, ще са предимство и следва да бъдат направени достояние на потенциалния работодател.

Допълнителни умения и знания:

Поради взискателната и предизвикателна бизнес среда от кандидатите се очаква, че следва да владеят чужди езици, да са в състояние да използват компютърен софтуер, да демонстрират добри умения за комуникация, да притежават организационни способности, умение да управляват хора, аналитичен подход към разрешаването на проблеми и взимането на решения.

Опитът и познанията, които свидетелстват за наличието на подобни умения са високо ценени и следователно следва да бъдат представени в автобиографията.

Лични данни:

Понастоящем се водят доста спорове за степента, в която личните данни следва да са обекта на автобиографията.

Едно нещо е сигурно: в автобиографията ви следва да упоменете поне името си и координати за връзка, в противен случай ще е въпрос на провидението потенциалните работодатели да се свържат с вас в следствие на интереса ви към дадена професионална възможност.

Много често координатите за връзка се ограничават единствено до пощенски адрес, който въпреки че е необходим, съвсем не е достатъчен. Притиснати от времето занимаващите се с подбор на персонал предпочитат да се свържат с вас по телефона и ако по някаква причина вие не сте посочили такъв рискувате да не бъдете потърсен въобще.

Когато не разполагате със собствен телефон можете да посочите телефон на ваш роднина, приятел, човек, с когото бихте могли лесно да установите контакт и на когото се доверявате. В този случай, също така, е необходимо да посочите, че на съответния телефон може да бъде оставено съобщение. В противен случай потенциалният работодател може да откаже да разкрие причината, поради която ви търси във връзка със съображения за поверителност.

Когато посочвате телефони за контакт изберете и такъв, на който можете да бъдете намерен и през работно време. Изцяло е въпрос на добра воля от страна на отговарящия за подбора на персонал да направи допълнително усилие и да ви потърси по телефона в извън работно време.

Не пренебрегвайте, също така, съвременните средства за комуникация и по специално Интернет. Направете си електронна поща. За това в общия случай не е необходимо да се заплаща нищо.

Спорен е и въпросът за описание на семейното ви положение и възрастта. Особено имайки предвид презумпцията, че различните работодатели реагират по различен начин на тези неща. Примерно докато за даден работодател семейство с три деца говори за стабилност и сигурност, за друг това би се свързвало с често взимане на болнични. За съжаление това донякъде се разбира по лотарийния способ, дори предварителното проучване малко може да помогне.

Традиционният американски подход, който все повече навлиза и в Европа, че даже и у нас, предполага, че е налице дискриминация, когато при избора си работодателите се ръководят от възрастта и личните ангажименти на кандидатите.

Тези характеристики не би следвало да влияят на иначе идеалното Ви съответствие на изискванията за длъжността. Въпреки това, обаче, повечето работодатели са си изградили стереотип, според който определени личностни данни могат да влияят на ефективността на кандидата при работа.

Понякога е налице определена логика в подобни изисквания: някои длъжности изискват интензивни физически усилия, които не са постижими за по-възрастните кандидати; имиджа на други длъжности предполага, че те трябва да бъдат заемани от младежи; определени позиции изискват активно пътуване от порядъка на отсъствие от дома за четири дни в седмицата и поради това е малко вероятно жени с малки деца да приемат подобна работа. Вярно е, че до голяма степен е въпрос на лична самооценка дали кандидатът може да посрещне подобни изисквания, но в процеса на подбор другата страна претендира да направи крайния избор.

Постижения:

Тази категория е изборна. Автобиографията на кандидат с над 2 години професионален опит, обаче, се очаква да представи фактологически доказателства, подкрепящи твърденията му за професионална компетентност.

Тези факти могат да се отнасят до реализиран обем на продажбите, разширен пазарен дял, стойност на спестени финансови ресурси, брой на успешно назначени хора, видове успешно стартирани проекти, създаването на нови продукти и услуги, приложени в практиката предложения за оптимизиране на работни процеси, реализирани производствени и технически методи и т.н.

За току-що дипломиралите се постиженията могат да се изразяват в успешно преминати проекти, постигнат бал на държавните изпити, други награди.

Когато се отнасяте към определен факт като към постижение, бъдете уверени, не само че той изглежда достатъчно значим спрямо длъжността, за която кандидатствате, но и че ще бъде възприет и от потенциалния работодател за такъв. В противен случай това, което цитирате като постижение, може да бъде интерпретирано, като свидетелство за това, че си поставяте сравнително скромни цели.

Препоръки

Счита се, че предоставянето на имена на референти във вашата автобиография е добър знак. Няма смисъл, обаче само да посочите, че можете да предоставите препоръки при поискване – по подразбиране това би следвало да е така..

Работодателите ще очакват, че ще посочите някой, който ще “гласува” за вашата кандидатура. В идеалния случай в автобиографията си вие трябва да сте в състояние да посочите имената на бивши работодатели, ваши колеги в установена репутация в бизнес обществото, партньори, клиенти, преподаватели, които да са в състояние да дадат повече информация за вашата кандидатура. Към всяко име вие би следвало да можете да посочите и телефон за връзка. Преди, обаче да цитирате координатите за установяване на контакт трябва да се уверите, че ще получите възможно най-добрите референции.

Няколко основни формата за автобиография

Едва ли има смисъл да описвам нещо, което е идеално застъпено във всеки офис-пакет – просто отваряте нов файл в Word, прилагате шаблонът, който ви харесва и най-добре приляга и започвате да попълвате. Е, шаблоните са на английски, ама вършат чудесна работа въпреки това….

Не е задължително чак толкова да се придържате към шаблонът или нещата, които пиша тук. Не е никакъв проблем новият работодател да каже, че не му харесва автобиографията ви, написана по този начин. Без значение какъв е начинът. Без значение дали първо сте проучили какъв формат да използвате. Началникът си е винаги прав. 😉

Вложете нещо от себе си при оформлението. Нещо, което да се запомни.

Имайте предвид, че има някои ведомства, които много трудно свикват с промените, примерно военното… Там тия формати, които са описани тук, изобщо не са приложими.

Там все още се котира старата форма:

Казвам се…

Произхождам

Майка ми произхожда от…

Нейните родители

Баща ми произхожда от…

Неговите родители

Имам двама братя и една сестра

Съпругата (съпругът) ми е…

Децата ми…

И в тоя дух, дето се вика, до девето коляно…;-) Възможно най-подробна. Написана собственоръчно, с използването на специфични фрази, останали от стотина години… 😉 Без да се притеснявате особено, защото едва ли ще я чете някой ;-§)) освен ако не ги удари някой израз в очите и не тръгнат да правят подробно проучване…

Но тия неща ще ви бъдат подробно обяснени там, където кандидатствате, защото винаги има някакви специфични изисквания, каквито най-малко сте очаквали.

Затова за този тип автобиографии няма да се задълбочавам.

Продължавам за другите.

Ето все пак няколко стандартни форми, взети от същия източник – Job Tiger – http://www.jobtiger.bg

 

Автобиография
Име
Трудов стаж:
От месец/ година – до момента
(Последна месторабота)
Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.
От месец/ година – до месец/ год.
(Предишна месторабота)
Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.
От месец/ година – до месец/ год.
(Предишна месторабота)
Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.
От месец/ година – до месец/ год.
(Първа месторабота)
Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.
Образование:
От година – до година Име на висшето учебно заведение
Специалност, Получена степен
Очаквана дата на дипломиране (за студенти)
Основни курсове (за студенти с малък/ никакъв опит)
От година – до година Име на учебното заведение – средно образование
Специалност (посочва се само ако училището предлага конкретна специализация)
Допълнителна квалификация: Вид на курса за обучение, Учебно заведение/ Организация която предлага обучението, продължителност (времетраене на обучението), получени дипломи/ сертификати
Семинари, Учебно заведение/ Организация която организира семинара, продължителност (времетраене на семинара)

Допълнителни умения:

Владеене на чужди езици: език – ниво на говорим и писмен език

Компютърни умения: списък на използваните / познавани продукти

Шофьорска книжка: да/ не

Други: машинопис, дизайн на Интернет страници, творческа реклама, специфични финансови умения, мениджърски умения и др.

Лични данни:

Възраст

Адрес/ телефон/ e-mail за контакт


Автобиография
Име

Трудов стаж:
Бизнес област, Длъжност (най-високата такава), брой години на заемане на подобни длъжности
В кои компании
Придобити професионални умения, свързани с тази длъжност
Подчинени длъжности (ако има такива)
Значими постижения на тази длъжност
Бизнес област, Длъжност (по-нисша такава), брой години на заемане на подобни длъжности
В кои компании
Придобити професионални умения, свързани с тази длъжност
Подчинени длъжности (ако има такива)
Значими постижения на тази длъжност
Бизнес област, Длъжност (начална такава), брой години на заемане на подобни длъжности
В кои компании
Придобити професионални умения, свързани с тази длъжност
Значими постижения на тази длъжност

Допълнителни умения:

Владеене на чужди езици: език – ниво на говорим и писмен език

Компютърни умения: списък на използваните / познавани продукти

Шофьорска книжка: да/ не

Други: машинопис, дизайн на Интернет страници, творческа реклама, специфични финансови умения, мениджърски умения и др.

Лични данни:

Възраст

Адрес/ телефон/ e-mail за контакт


Примери за автобиография


Автобиография
Виктор Николов

Трудов стаж:
От септ. 1996 до момента Реал&Реал, Национален Мениджър Продажби
Отговоря за продажбите на пет хранителни и пет безалкохолни марки на национално ниво. Поддържа дистрибуционна мрежа и управлява екип от двадесет търговски представители. Изготвя и въвежда стратегии за продажби.
От март 1993 до септ. 1996 ABC Трейдинг, Регионален Мениджър Продажбиr
Управлява продажбите на дъвки за региона на Западна България. Развива дистрибуционната мрежа в региона. Въвежда две нови марки дъвки.
От ноември 1991 до Март 1993 ABC Трейдинг, Търговски представител
Отговаря за продажбите на дъвки в София. Установява контакти с клиенти, договаря условия и сключва сделки.
Образование:
От 1986 до 1990 Университет за национално и световно стопанство,
Специалност Маркетинг, Магистърска степен
От 1981 до 1986 Английска езикова гимназия, София
Допълнителни квалификация: Обучение по продажби, ABC Трейдинг, Виена, Септември 1992
Продажби за напреднали, ABC Трейдинг, Виена, Март 1993
Управление на територията, ABC Трейдинг, Виена, Юни 1995
Управление на продажбите, Реал&Реал, Лондон, Февруари 1997
Управление на персонала, ИПД, Лондон, Юни 1998

Допълнителни умения:
Езикови умения: перфектен английски език, много добър френски
Компютърни умения: MS Office, VBA, Интернет
Шофьорска книжка: да
Други:умения за управление на персонала
Отслужил

Лични данни:
Възраст: 33 години
Телефони за контакт: (+359 2) 458569 (home); 088 343434


Автобиография
Мирослав Петров

Професионален опит:
Директор „Човешки ресурси“ – 5 години; Мениджър „Обучение“ – 2 години; Асистент „Човешки ресурси“ – 3 години
„Джемини транс“, „Риал анд Риал“, „Сандърс“

Професионална компетентност:

– Планиране на човешките ресурси

– Набиране и подбор на персонал

– Атестация на персонала

– Обучение на персонала

– Политика на възнаграждаване и мотивиране на персонала

– Синидкални отношения

Подчинени длъжности:

– Мениджър „Обучение“

– Мениджър „Подбор на персонал“

– Мениджър „политика на заплащане и материално стимулиране“

Основни постижения на тези длъжности:

– Разработва и прилага политики в областта на управлението на персонала

– Създава и организира функционирането на център за оценка

– Разработва система за атестация на персонала

Счетоводство, Счетоводител „ТРЗ“, 1 година и 6 месеца
„Акаунтинг Консулт“
Професионална компетентност:- Изготвя ежемесечната платежна ведомост за няколко големи клиента, в това число обработва командировачни, отчита платени отпуки и отпуски по майчинство
Образование:
От 1982 – до 1987 Университет по Национално и Световно Стопанство,
Специалност: Маркетинг, магистърска програма
От 1978 – до 1982 Английска езикова гимназия, София
Допълнителна квалификация: Управление на човешките ресурси, „Джемини транс“, Виена, септември 1999
Управление на хората, Институт по управление на персонала, Лондон, юни 1998

Допълнителни умения:

Езикови умения: Отлично владеене на английски, много добро владеене на немски език

Компютърни умения: MS Office, VBA, Интернет

Шофьорска книжка: да

Други: Познания по финансов мениджмънт
Отслужил

Лични данни:

Възраст: 37
Координати за контакт: (+359 2) 235669 (home); 088 565656


Вложете малко допълнителни старания в оформлението на автобиографията, изискванията за това е да е красиво и семпло, без шарении и голям брой различни шрифтове. Набляга се на информативността и удобството за възприемане. Абстрахирайте се от точно повтаряне на оформлението от горните примери, тъй като то зависи от вашия монитор, разделителна способност и т.н.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d bloggers like this: