Tag Archives: успех

Седемте правила на успеха на Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Всички ние сме съгласни, че Стив Джобс оказа огромно влияние на нашия живот. Неговите иновации докоснаха всички модерни направления на живота ни: компютри, мобилни комуникации, музика, филми…

Един по-различен бизнесплан

Няма да се задълбочавам с какво точно е по-различен от традиционния бизнесплан, защото малко са тези, които биха могли да кажат какво представлява традиционният. Бизнесплановете са донякъде като хората – всеки е различен и специфичен сам по себе си.

Нека го разчупим!

Нека го разчупим!

Ако се погледне формално на нещата, повечето хора са скучни.

Бизнеспланът също е доста скучно четиво. Затова нека го разчупим и направим интересен. Нека накараме човекът, за когото е предназначен, да се замисли върху него, да го предизвикаме да го разучи и да събудим интереса му.