Tag Archives: препоръки

Препоръки

Общи положения

Препоръките. Или както преди ги наричахме, характеристики. Няма да се спускам в полемика кой термин е верен, лично аз предпочитам препоръка.

Препоръчвам!

Препоръчвам!

В западния свят (с изключение на САЩ) предоставянето на препоръки е доста разпространена практика със сравнително стандартизирана процедура.

Американците, типично практични, доста често отказват да предоставят препоръки поради нарастващия брой на заведени съдебни искове от страна на бивши служители поради незадоволителни препоръки от страна на работодателите.

Изискват се най-вече при подбор на кандидати за ръководни длъжности, но е добре да бъдете подготвени за всякакви ситуации.