Tag Archives: плакат

Плакатна изложба на Христо Иванов

Значението на Велико Търново с неговия неповторим облик като център на изобразителните изкуства все повече нараства. Успоредно с естествената ориентировка на художниците към историческата тема, тук живеят и работят много графици, съставляващи значителна част от групата на СБХ.

Наред с артистичната графика се развива и приложната. Доказателство за това е изложбата на приложника график Христо Иванов. Тя предлага разнообразие на творчески изяви – плакати на различни теми, запазени марки, други видове печатни произведения. Характерно е, че в плаката художникът застъпва ярко историята. Цяла серия умело осъществени творби е посветена на наши видни революционни дейци – Димитър Благоев, Георги Кирков, Гаврил Георгиев, Георги Димитров, Никола Габровски, Димитър Найденов. Твърде актуална е и серията, посветена на годишнината от рождението на Леонид Брежнев.

Димитър Найденов - редакторът

Димитър Найденов – редакторът

Плакатна изложба

В-к “Борба”, 1970 г.

В чест на великата годишнина

Вчера в салона на СБХ бе открита окръжна плакатна изложба, посветена на 100-годишнината на Ленин. Тази първа по рода си проява е инициатива на плакатистите от великотърновската група на художниците.

Различни сюжети, свързани с личността и с годишнината от рождението на Ленин, са предмет на вниманието на художниците. Компетентно жури е определило следните награди: Първа – на Христо Иванов за плаката “Мисълта на века”, Втора – на Григор Спиридонов за “1870-1970”, Трета – на Марчо Караджов за плаката “Ленин – 1917”. Ангел Ботев – за “Електрификация” и колективът Христо Иванов и Спиридон Борисов за “Ленин и България”. Поощрения получава Георги Узунов за “Ленин – 1870-1970”.

Изложбата е нова, успешна проява на художниците, посветена на великия човек.

Борба - Плакатна изложба