Tag Archives: стари градски песни

Назад, назад, моме Калино

Pesnopoyka

Назад, назад, моме Калино

Назад, назад, моме Калино,

немой да одиш подир мен,

че у назе има гора висока

не можеш да я преминеш.

Ке се престорам на сокол пиле

и пак при тебе ке дойдам.

Гора ке прелитам,

пак при тебе ке дойдам

вечно твоя ке бидам.

Назад, назад, моме Калино,

немой да одиш подир мен,

че у назе има река длибока

не можеш да я препливаш.

Ке се престорам на риба мрена

и пак при тебе ке дойдам.

Река ке препливам,

пак при теб ке дойдам

вечно твоя ке бидам.

Назад, назад, моме Калино,

немой да одиш подир мен,

че у назе има трева висока

не можеш да я преминеш.

Ке се престорам на люта змия

и пак при тебе ке дойдам.

Трева ке преминам,

пак при тебе ке дойдам

вечно твоя ке бидам.

Назад, назад, моме Калино,

немой да одиш подир мен,

че у назе имам убава жена

и две-три дребни дечиня.

Ке се престорам на църна чума

и пак при тебе ке дойдам.

Жена ке уморам,

дечиня ке гледам

вечно твоя ке бидам.

Село Бреница

“Песнопойка”
В село Бреница
вино кара воденица.
Животът там е
същински рай.(2)

Хей Мариана,
моя малка Мариана,
аз ще те чакам
чак до зори.
(до 5 часа)

Мъжете там са
вечно пияни,
а пък жените
лозя небрани.

Хей Мариана,
моя малка Мариана,
аз ще те чакам
чак до зори.
(до 5 часа)

Децата там са
ангели небесни,
a пък бащите
са неизвестни

Хей Мариана,
моя малка Мариана,
аз ще те чакам
чак до зори.
(до 5 часа)

Вечер луната
щом се покаже
всеки бърза да намаже
със чуждо гадже(2)

Хей Мариана,
моя малка Мариана,
аз ще те чакам
чак до зори.
(до 5 часа)

Вечер луната,
щом се изкиска –
всеки гледа да натиска
къде си иска.

Хей Мариана,
моя малка Мариана,
аз ще те чакам
чак до зори.
(до 5 часа)

Да бях аз гарга
или друга пойна птица
гнездо бих свил си
в село Бреница.