Tag Archives: управление

Манипулирайте, но правилно: първи закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Манипулацията е основен елемент на човешкото общуване.

Манипулирани от деня на своето раждане, ние се опитваме да манипулираме всеки и постоянно в свой интерес.

Да наложиш мнението си, да убедиш другите, да се утвърждаваш в един враждебен свят, без да се оставяш да те използват, да се сдобиеш с всичко, което искаш да имаш – това изисква да овладееш правилата на целенасоченото общуване с околните, с които е свързан всеки успех, и следователно – съществена част от личното ни щастие.

В последно време думата “манипулация” придоби подчертано негативно значение. Възприема се като коварни трикове, злонамерено заблуждаване, използване на по-глупавия, нещо нечестно, непозволено и безотговорно.

Един по-различен бизнесплан

Няма да се задълбочавам с какво точно е по-различен от традиционния бизнесплан, защото малко са тези, които биха могли да кажат какво представлява традиционният. Бизнесплановете са донякъде като хората – всеки е различен и специфичен сам по себе си.

Нека го разчупим!

Нека го разчупим!

Ако се погледне формално на нещата, повечето хора са скучни.

Бизнеспланът също е доста скучно четиво. Затова нека го разчупим и направим интересен. Нека накараме човекът, за когото е предназначен, да се замисли върху него, да го предизвикаме да го разучи и да събудим интереса му.