Tag Archives: обединено усилие

България започва участие в COMBINED ENDEAVOR

България започва участие в COMBINED ENDEAVOR

Антъни Shaheen
Служба за връзки с обществеността на Combined Endeavor

Баумхолдер, Германия (20 май, 2001) – Combined Endeavor позволява на страните-участници да използват технологии, които не са били достъпни за тях преди. По този начин участващите страни могат да се изучат най-новите технологии. България е добър пример за това. Делегацията на страната е възприела информацията, научена по време на Combined Endeavor 2001 и прави необходимото да се използва и в България, което прави комуникациите по-лесни и по-ефективни.

Иван Иванов и Антон Иванов

Иван Иванов и Антон Иванов

Делегацията е внедрила използване на връзки на високи честоти, за да се свързва България и с една от своите станции в Босна, посочи полк. Иван Иванов, шеф на делегацията на България. Полковникът е тествал технологиите за връзка и модемите тук, в Combined Endeavor 2001 г., известен като CE 2001.