Кратко ръководство по орален секс за мъже

Първоизточник неизвестен, редакцията и допълненията мои… Оралният секс е най-висшата форма на сексуална близост, с която можем да покажем чувствата си към партньора. Това ръководство е предназначено за мъже.. Урок 1: Повечето...

ноември 14th, 2009 by lz3ai 

Кратко ръководство по орален секс за жени

Специални благодарности на Надя П. от гр. София Оралният секс е най-висшата форма на сексуална близост, с която можем да покажем чувствата си към партньора. Това ръководство е предназначено за жени. Урок 1: Оралният секс е...

ноември 14th, 2009 by lz3ai