Интервю: Търсене на обратна връзка

07.11.2011 by: lz3ai

В края на интервюто или на следващ етап (може да се обадите по телефона на интервюиращия) можете да го попитате за впечатленията му за вашето представяне по време на разговора ви. Полезно е да знаете какво прави добро впечатление и кое поставя на щрек интервюиращите. Освен това, ако са достатъчно открити интервюиращите ще ви предоставят информация за вашите шансове за успех, както и ще ви помогнат да подобрите представянето си на бъдещи интервюта.

Имайте предвид, че търсенето на обратна информация е подходящо преди всичко за: кандидати за сравнително ниски длъжности, кандидати в началото на кариерата си, кандидати, които нямат много опит при явяването на интервюта.

Trackbacks

Leave a Reply