Вълшебница

16.10.2007 by: lz3ai

Пейо Яворов

Душата ми е пленница смирена,
плени я твоята душа! – пленена,
душата ми е в тихи две очи,
Душата ми те моли и заклина:
тя моли; – аз те гледам; – век измина …
Душата ти вълшебница мълчи.
Душата ми се мъчи в глад и жажда,
но твоята душа се не обажда,
душата ти, дете и божество …
Мълчание в очите ти царува:
душата ти се може би срамува
за своето вълшебно тържество.

Trackbacks

Leave a Reply