Висцералните мазнини – лесно ли се „горят“?

„Висцералните“ или още „вътрешните“ мазнини са мазнините, които се намират около вътрешните органи и в самите органи. Естествено е болшинството висцерални мазнини да са разположени в коремната област – там са повечето ни вътрешни органи.Талията е нещо, което най-бързо се „сваля“.Това създава впечатлението, че вътрешните мазнини също най-лесно се свалят.

Read More »

Академия на Здравето – Галанто

  In Galanto’s ACADEMY OF HEALTH program you get: Personal nutrition coach. Personal attitude. Trace, Measure and Analyze with Japanese Bio impulse Body Analyzer “Tanita”. Preparing a personal diet. 5 Healthy Dinners (Lunch). Supplementation – personalized selection of appropriate nutritional supplements. Individual meetings and consultations with the personal trainer. Nutrition training of 6 weeks – […]

Read More »

%d bloggers like this: