Нарушения в аурата

09.10.2011 by: lz3ai

Целостта на аурата може да бъде нарушена от следните видове въздействия:

Аура

Аура

– енергоинформационно въздействие – целенасочено психическо въздействие от други хора /уроки, проклятие, ритуални магически въздействия/;

Пример 1

Изображение 1

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 2

Изображения 1 и 2 представляват диагностика на 25 годишно момиче с шизофренни отклонения.

Аурата е с пробиви в областта на Първа, Втора, Шеста и Седма чакри.

При блокирани Първа и Седма чакри се наблюдава програма за унищожение на човека. Закрива се връзката с информационното поле от Космоса и връзката с енергията от Земята. Здрав човек изведнъж умира.

Блокът в Седма чакра води до зомбиране /изпълняване на внедрената програма/, психични отклонения, болки в главата, неясни мисли, както и мисли за самоубийство.

От пробивите в областта на главата изтича психична енергия, което води до разстройството на личността.

Пoразeните участъци от биополето позволяват на нискоастрални същности да навлязат в пострадалия човек и в последствие той започва да халюцинира.

От диагностиката ясно се виждат и внедрените програми за унищожение. На изображение 1 – триъгълник от задържана отрицателна енергия на програмата – горе в ляво. На изображение 2 – зад тила – изкривяването на биополето със заострен край. В долната част на двете изображения в областта на глезените се наблюдава срив  в имунната система, което показва, че организмът не може сам да преодолее това състояние.

Изображение 3

Изображение 3

От изображение 3 се вижда нарушената работа на вътрешните органи и системи на поразеното момиче. Енергийният баланс на лява и дясна страна е силно нарушен.

Застойните процеси в лявата половина са ясно изразени във всички органи и системи – респираторна система, имунна система, нервна система, пикочнополова и отделителна система, гръбначен стълб, храносмилане, сърдечна дейност, ендокринна система, както и в зоната на гърлото, челюстта и  главата.

Работата на лявата половина на организма постепенно във времето повлиява и работата на дясната половина, където процесите се доближават към долната граница на нормата.

Изображение 4

Изображение 4

Изображение 5

Изображение 5

Изображения 4 и 5 – контролно замерване пет дни след корекция.

Наблюдава се общо възстановяване на аурата – увеличаване на обема, запълване на поразените участъци с енергия.

Отстранена е програмата в областта на главата горе ляво и се отчита намаляване на програмата зад тила в дясното изображение.

Напълно възстановена имунна система, което означава че апаратът  за саморегулиране на биополето е заработил отново.

В областта  на главата  продължава процесът на запълване на празните участъци от аурата.

Самочувствието на момичето е повишено, неясните мисли са изчезнали, възстановени са и биоритмите на организма.

Изображение 6

Изображение 6

Изображение 6 – диаграма за енергийно ниво на вътрешни органи и системи пет дни след корекция на поразеното момиче.

От това изображение се вижда, че пет дни след корекция на състоянието се подобрява работата на поразените органи и системи и се балансират енергиите в лявата и дясната половини на организма, доближавайки се до нормална граница.

Червено – предишна диагностика

Синьо – последна  диагностика

Изображение 7

Изображение 7

Тук се вижда подобрената работа на чакрите след корекцията, на която се дължи и възстановяването на аурата.

Син цвят – първо заснемане

Червен цвят – след корекция

Пример 2

Изображение 8

Изображение 8

На изображение 8 се вижда аурата на 45 годишен мъж, 24 часа след корекция на състояние –мъжът е попаднал в съмнителна бизнес схема с дама, вследствие на което е изгубил много пари.

Диагностиката показа блок в Седма чакра /зомбиране/, блок в проекцията на Шеста чакра /неясни мисли/, енергийни оттечки на Първа и Втора чакри в областта на гръбначен стълб, вследствие на които се е получила енергийна тапа в тези чакри и са отнети сексуалните възможности на човека.

Корекцията на състоянието довежда до запълване на празните участъци от биополето, което е заснето в момента на диагностиката.

Изображение 9

Изображение 9

Тук е показана работата на вътрешни органи и системи на пациента, 24 часа след корекция на състоянието.
От диаграмата се вижда хиперфункция на енергията в поразените участъци – ендокринна и пикочнополова система.

Изображение 10

Изображение 10

Изображение 10 показва контролно замерване на пациента  4 дни след направената корекция, от което се вижда, че програмите в Седма и Шеста чакри са изчезнали. Енергийните отечки на гръбначния стълб са премахнати. Енергийната тапа в Първа и Втора чакра е в процес на възстановяване.

Пациентът е с прояснено осъзнаване на ситуацията и с мотивация да продължи лечението.

Изображение 11

Изображение 11

Изображение 11 е диагностика на вътрешни органи и системи, четири дни след корекцията и показва балансиране на вътрешната енергия – намаляване на хиперфункцията в ендокринна и пикочнополовата системи и увеличаване на енергията в останалите органи и системи. Процесът на възстановяване продължава.

Червен цвят – първо замерване

Син цвят – контрола след корекция

Пример 3

Изображение 12

Изображение 12

На изображение 12 виждаме диагностика на работа на Чакри на 42 годишен бизнесмен, претърпял фалит.

Занижената работа на Втора и Трета чакри води до спиране на паричните потоци към човека.

Лошата работа на Пета и Шеста чакра пък намалява творческия потенциал и създава условия за вземане на погрешни решения във всички области, свързани с личността.

Изображение 13

Изображение 13

Изображение 13 показва състоянието на биополето на пострадалия бизнесмен – внедрени програми в областта на тила в ляво и дясно, празен участък от аурата в областта на Първа чакра /прекъсната връзка със земята/, срив в имунна система, който води до невъзможност на организма сам да се справи със ситуацията.

Изображение 14

Изображение 14

На изображение 14 е диаграмата за енергийното състояние на вътрешни органи и системи на същия бизнесмен, от която се вижда, че почти всички функции на организма са затихващи, а нервната система е доближила своята енергия до критичната граница.

След направената диагностика човекът не е пожелал корекция на състоянието.

– въздействия от техногенен характер – електробитови прибори, компютри, телевизори, микровълнови пeчки, компютри, мобилни телефони и др.;

След една минута разговор по мобилен телефон, биополето се възстановява за един час.

След един час работа с компютър, биополето се нуждае от осем часа за възстановяване.

Пример 4

Изображение 15

Изображение 15

Изображения 15, 16 и 17 показват аурата на телевизионна водеща по време на ефир в условия на електромагнитно облъчване.

Изображение 16

Изображение 16

 

Изображение 17

Изображение 17

 

Пример 5

Изображение 18

Изображение 18

Биополе на жена след осем часа работа на компютър в държавно учреждение.

Изображение 19

Изображение 19

 

Изображение 20

Изображение 20

 

Изображение 21

Изображение 21

В изображения 19, 20 и 21 виждаме биополето на същата жена след десет минутно заземяване и корекция на състоянието.

Изображение 22

Изображение 22

Диаграмата на изображение 22 показва работата на вътрешните органи и системи на жената преди и след корекцията.

На електромагнитно облъчване е била подложена дясната половина на биополето, което е довело до хиперфункция на ендокринна, имунна и храносмилателна системи.

Енергийният дисбаланс между двете половини води до дискомфорт и  сериозни здравословни проблеми.

Син цвят – първо замерване

Червен цвят – замерване след корекцията

– отрицателните биополета на заобикалящите ни – при съвместно съжителство, пребиваване в компания с проблемни хора и др.;

Пример 6

Изображение 23

Изображение 23

Изображение 24

Изображение 24

Изображения 23 и 24 са диагностики на семейна двойка, съответно изображение 23 е на съпругата, а изображение 24 е на съпруга. Изкривяването на биополето горе в дясно зад тила се дължи на задържана негативна енергия, което изкривяване и в двете диаг-ностики е едно и също и е предадено от единия съпруг на другия, така че носителите на програмата са и двамата съпрузи.

Изображение 25

Изображение 25

Изображeние 25 показва работата на чакрите на двамата съпрузи. От него се вижда, че моделът на работа на енергийните центрове е един и същ и съпрузите споделят една и съща съдба.

Внедрената програма от изображения 23 и 24 е в областта на командния пулт на управление на Пета чакра и води до занижена функция на самата чакра, което се вижда и от тази диагностика.

Малка разлика се наблюдава в работата на Седма чакра, която при съпругата работи  малко по-добре и повлиява работата и на Шеста чакра. Жената в този случай е с по-висока степен на духовност от съпругът си.

Червен цвят – диагностика на съпругата

Син цвят – диагностика на съпругът

Изображение 26

Изображение 26

Изображение 26 показва почти еднаквото енергийно състояние на вътрешните органи и системи на съпрузите. Еднаква работа на храносмилателна система, ендокринна система, кръвоносна система, отделителна система, сърдечна дейност и т.н.

Червен цвят – диаграма на съпругата

Син цвят – диаграма на съпруга

Съпругата е с по-висока степен на енергийно ниво, което се вижда от направените изследвания и в живота нейната роля е доминираща. По-високата й енергетика й позволява да налага своето мнение, да постига своите цели и планове за семейството и пряко да подчинява действията на съпруга си на своята воля и желания. Всъщност тя го е направила такъв, какъвто на нея й е необходим – послушен, без свое собствено мнение и право глас, изпълняващ всичко, което тя смята за правилно, навлизайки на сто процента в личното му пространство.

Съпругът е зомбиран до такава степен, че за всичко се допитва до нея и без нейно съгласие той не предприема и най-незначителни действия даже и от ежедневието.

Пример 7

Изображение 27

Изображение 27

Изображение 27 показва работа на чакри на петдесет и осем годишна майка и на дъщеря, чиято възраст е тридесет и пет години.

От направената диагностика се вижда, че енергийните центрове са с еднакъв модел на работа /почти като на един и същ човек/, от което може да се направи следният извод – децата повтарят съдбата на родителите си!

Червен цвят – диагностика на майката

Син цвят – диагностика на дъщерята

Изследването на майката е направено тридесет минути след това на дъщерята.

Изображение 28

Изображение 28

Изображение 28 представлява диаграма на енергийното състояние на вътрешни органи и системи на майката и дъщерята.

Тук ситуацията е аналогична с изображение 27 и се наблюдава почти еднаквото енергийно състояние и на двете жени, което означава, че блокажите се прехвърлят и на физическо ниво и дъщерята в даден момент може да отключи заболяванията на майката. Енергодефицитът се наблюдава в едни и същи органи и системи.

Червен цвят – диагностика на майката

Син цвят – диагностика на дъщерята

– геопатогенни зони – мрежа на Хартман и Кюри;

– жилища с нарушена енергоинформационна среда – обитавани от пияници, скандалджии, хора с ниски страсти и др.

Вермила Милчева

+359 87 7513787

Comments

One Response to “Нарушения в аурата”
 1. Antonia каза:

  Здравейте!

  Ами от декември имам проблем, който мислех, че е обсебване…….

  така представя се за извънземно, говори в главата ми нон-стоп, събужда ме вечер, контролира въображението, сънищата ми

  движенията ми

  способен е да възстанови състояния на болка, които съм изживяла, организма ми ги помни, и той просто ги активира , и предизвиква изживяни и болезнени, конвулсии. опитва се да създава и ‘нови“ болести, усещат се като импулси, когато се активират от него, някои са успешни, други не.

  Много състояния активира тръпнене, измрезване, болка-силна, сърбеж…..

  главоболие, силно, в различни области на главата……

  постоянно ми обяснавя какво ми причинява и че няма да се спре докато не ме разкодира и не ме превърне в нещо друго, и че ще ме командва….

  иска да ме контролира…..

  събужда ме вечер, когато реши…….

  сънувам тава, което му хрумне

  и насън също ме разпитва………и манупулира

  влязъл е в в главата ми като съвест и дрънка нон стоп……….

  пречи ми на мисленето

  едвам си събирам мислите, мисля едно да кажа, а от устат ми излизат объркани думи…….

  променя и думите , не казвам реални думи, …….

  по принцип мисля и говоря бързо…а сега този процес е нарушен….

  до толкова, че на интерву за работа блокирам и не мога да кажа нищо, речника ми изчезва..

  също и жената , която ме интервуира изведнъж губи своя реченик, и двете блокираме и мълчим, То влияе чрез мен и на нея….

  друга йена пък като се опитах да говоря с нея, усетих как нещо ме отблъсква от нея,,,енергиино поле, това за първи път ми се случва…….

  в ежедневието ми виждам нереални надписи, чета едно, а то е друго..

  чувам звуци на птички, които е копирал, в момента на звучене, и ми ги “пуска“ когато реши…..

  бучене от хладилника, който е изклучен преди 3 години(просто ги възстановява от моите спомени, и ми ги “пуска“ в настоящия момент……

  виждам разни изкрици и символи в зрението си,,, доката си гледам се появяват, когато реши, това били кодове, които актоивира, снимаики, моята действителност, и после вмъква детайлите , които реши, и аз възприемам грешно ……

  така се появяват нереалните образи и звуци……..

  болките са силни………

  говорните и мисловни увреждания ме притесняват много

  краде ми енергията когато реш….

  ‘светва’ ми света, когато реши, картината изведнаж се изяснява и виждам света ясно…

  а когато реш, повечето внреме съм ‘под вода“, боли ме глава, уморена съм , и ми се спи, не знам кои гласове в главата ми са мои и кой не

  чува мислите ми, и се опитва да влияе на мисленето ми, и да му внушава своите желания

  актовирал е да изпълнявам негови кодирани жестове, пипам си носаю, ушште, вежди…..усещам импус да ги докосна с пръсти, а аз мои такива жестове нямам и за това знам, че не идват от мен…….

  когато несъзнателно изпълня това активиране с докосване, почва да действа закодираното от него…болка в крака…изтръпване,,,студ…..болка,,,сковаване, загряване на тялото………каквото реши……

  изживях и няколко състояния на МНИПУЛАЦИИ, които ми състави като се предсрави за злото и че ако не се самоубия, ще имам родово проклятие и ще умрат мои близки……..

  изживях много драматични стстояние, благодарене на това, че му повярвах……..

  сега сме на етап, че е извънземно, и ме контролира, и цели да ме превземе……..

  та какво да правя?

  как даа се отърва от него?

  Има ли начин………?

  променя знанията в главата ми

  също и чувам от радиото не това, което се говори а заменя в реално време звуци..

  едно момче на улицата суии говореше по тел . и аз чух ,’ завии се и ще видиш как ще се освободиш от извънземните“

  аз го прекъснах и му казах че имам нужда от помощ, момчето ме попита каква…….

  а се оказа, че говорел на приятел да се завие и ще се оправи …от нещо си……

  а аз чувам в реално време каквото То реши……..извънземни….

  получавам смс, и манипулира телефоона ми

  както гледам един асансир, тои се отваря сам, без да съм натискала никакъв бутон

  бутам екрана на телефона и той се разваля като образ, защото излъчва чрез мен…….

  Моля Ви, ако Ви е известно какво се случва…….Помогнете ми…….Моля Ви……

Trackbacks

Leave a Reply