Интервю: На самото интервю

Не мислете, че е лесно да си от другата страна на стола. Човекът, който ви интервюира, може да е не по-малко притеснен от вас. Ако сте достатъчно опитен, може дори вие да поемете инициативата. Но това трябва да става внимателно,...

ноември 11th, 2011 by lz3ai 

Интервю: Най-често задавани въпроси

Какви умения и познания притежавате, които Ви правят подходящ за длъжността? Защо считате, че отговаряте на изискванията, които ние поставяме към изпълняващия длъжността? Какви са Вашите конкретни постижения в областта?...

ноември 10th, 2011 by lz3ai 

Интервю: Някои насоки за постигане на успех

Не се притеснявайте да демонстрирате силните си страни. Скромността не е предимство. Когато Ви попитат за Вашите слаби страни, опитайте се да ги опишете като предимства. Никога не “предполагайте” какво интервюиращият...

ноември 9th, 2011 by lz3ai 

Интервю: След интервюто

Част от професионалният етикет е кандидата да получи отговор от вас, независимо дали той е положителен или отрицателен. Не забравяйте, че цялостното интервю е и начин да популяризирате името и дейността на вашата компания...

ноември 8th, 2011 by lz3ai 

Интервю: Търсене на обратна връзка

В края на интервюто или на следващ етап (може да се обадите по телефона на интервюиращия) можете да го попитате за впечатленията му за вашето представяне по време на разговора ви. Полезно е да знаете какво прави добро впечатление...

ноември 7th, 2011 by lz3ai 

Интервю: Примерни въпроси и заключение

Какви са моите шансове да бъда назначен на длъжността? Как виждате кандидатурата ми от гледна точка на изискванията за длъжността? Мога ли да помоля за коментари и препоръки относно моето представяне по време на интервюто? Може...

ноември 6th, 2011 by lz3ai 

Манипулирайте, но правилно: първи закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Манипулацията е основен елемент на човешкото общуване. Манипулирани от деня на своето раждане, ние се опитваме да манипулираме всеки и постоянно в свой интерес. Да наложиш мнението си,...

ноември 30th, 2009 by lz3ai 

Манипулирайте, но правилно: втори закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Който не успее да привлече вниманието на другите, не бива да очаква, че някой ще го изслуша. Който не направи така, че да го изслушат, няма шанс да се наложи и да повлияе на другите в свой...

ноември 29th, 2009 by lz3ai 

Манипулирайте, но правилно: трети закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Бихте могли да продадете на един човек всичко или почти всичко. Условието е да му го предложите в подходяща опаковка. Опаковката е най-ефектна, когато обещава задоволяването на някоя потребност...

ноември 28th, 2009 by lz3ai 

Манипулирайте, но правилно: четвърти закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Достоверността на едно твърдение нараства колкото по-последователно и убедително го повтаряме. Който разпространява някакво твърдение, изтъквайки, че неговата достоверност вече е потвърдена...

ноември 27th, 2009 by lz3ai 

%d блогъра харесват това: