Category Archives: Композиция

Фотографията и математиката ръка за ръка

Следващия текст е предназначен по-скоро за хора на изкуството (и най-вече на фотографията) и би било добре, ако успеят да издържат дългия скучен за тях увод. Е, има и картинки! Може да е полезна на всички за създаване на различни композиционни решения.

Това трябва да съм аз ;-)

Това трябва да съм аз 😉

Преди повече от 25 години фотографията беше мое хоби. Имах си цяла лаборатория с копирен апарат, разни химикали, бачоци, сушилни и какво ли не.