Category Archives: Необяснимо

ГРВ – диагностика

grv_10

Методът на Газоразрядната визуализация /ГРВ/ е уникален съвременен биоелектографичен метод на функционална експресна диагностика, разработен от екип руски учени под ръководството на проф. Коротков К.Г., на основата на ефекта на Кирлиан.

Нарушения в аурата

Целостта на аурата може да бъде нарушена от следните видове въздействия:

Аура

Аура

– енергоинформационно въздействие – целенасочено психическо въздействие от други хора /уроки, проклятие, ритуални магически въздействия/;

Аурата

Биополето /аурата/ е саморегулираща се и самовъзстановяваща се информационно-биоенергийна система.

Източната мъдрост гласи: „В тялото на човека е заложено всичко необходимо за неговото пълно оздравяване“.

Пиета

Пиета

(забележка: снимката не е на аура)

Биополето се състои от следните структурни звена , всяко от което изпълнява определена функция:

Аура

Хората, животните, растенията, неодушевените предмети са обкръжени от електромагнитно поле. Всеки обект притежава собствено поле, собствена аура, ореол с различен цвят.

Аура

Аура

Това се дължи на атомите, съставени от протони и електрони, които са в непрекъснато движение и вибрират, подобно на електромагнитните вълни. При одушевените предмети те са по-силни, отколкото са при атомите на мъртвата материя.