За нас

Това сме ние… родителите ;-), когато започнахме изграждането на този сайт.

През 2014 в Шумен

През 2014 в Шумен

През 2015 в Нове Место, Словакия

През 2015 в Нове Место, Словакия

Повече за нас може да научите тук.