Интервю: Някои насоки за постигане на успех

Не се притеснявайте да демонстрирате силните си страни. Скромността не е предимство. Когато Ви попитат за Вашите слаби страни, опитайте се да ги опишете като предимства. Никога не “предполагайте” какво интервюиращият...

ноември 9th, 2011 by lz3ai 

Интервю: След интервюто

Част от професионалният етикет е кандидата да получи отговор от вас, независимо дали той е положителен или отрицателен. Не забравяйте, че цялостното интервю е и начин да популяризирате името и дейността на вашата компания...

ноември 8th, 2011 by lz3ai 

Интервю: Търсене на обратна връзка

В края на интервюто или на следващ етап (може да се обадите по телефона на интервюиращия) можете да го попитате за впечатленията му за вашето представяне по време на разговора ви. Полезно е да знаете какво прави добро впечатление...

ноември 7th, 2011 by lz3ai 

Интервю: Примерни въпроси и заключение

Какви са моите шансове да бъда назначен на длъжността? Как виждате кандидатурата ми от гледна точка на изискванията за длъжността? Мога ли да помоля за коментари и препоръки относно моето представяне по време на интервюто? Може...

ноември 6th, 2011 by lz3ai 

Дипломи и сертификати

Това е една виртуална стена с някои от дипломите и сертификатите ми. Предназначена е за хора, които не ме познават особено, а имат някакви проекти, в които желаят да ме включат. Но може да е интересна и за други, дори от чисто...

ноември 5th, 2011 by lz3ai 

%d блогъра харесват това: