Monthly Archives: ноември 2011

Интервю

Естествено, необходимо е да се подготвите за интервюто, дори и да не знаете кога и къде ще се проведе.

Умението да се представяте на интервю често е определящо за крайния изход от всеки конкурс за работа. Затова не бива да оставяте съдбата си в ръцете на случайността. Необходима е старателна подготовка за срещата с потенциалния работодател, без да оставите у него впечатлението, че за всичко имате предварително заучени отговори-клишета. Но как да постигнете желаната естествена увереност и убедителност? Тази статия ще ви даде основните насоки и някои полезни съвети.

Две основни неща определят дали ще бъдете избран за длъжността: вашата квалификация и как сте се представили. За няколко дни или седмици не можете да повишите квалификацията си, но за сметка на това може да направите много, за да се представите добре на интервюто. Това става чрез подготовка. Обърнете внимание на факта, че интервюто се състои от три еднакво значими части: подготовка за интервю, провеждане и последваща интервюто част.

Оферти и обяви за работа

Четете обяви за работа. Замисляли ли сте се над тяхното създаване и публикуване?

Ако го направите, при добро желание може да си съставите психологически профил на шефът на компанията или начинът на работа в самата компания.

Често със създаването на обявите се захващат самите работодатели, което говори, че се занимават с работа, която не им е работа… 😉 Т.е. може би лоша организация?

Веднага ще познаете такива обяви – шифрована обява, която не дава информация за работодателя; обяви за няколко работни места без ясни критерии за всяко от тях; оптически незабележими или претрупани с много текст и с ситен шрифт; обяви съдържащи неуважителни квалификации, напр. „дясната ръка на шефа“.

Други документи

Други документи

Всеки си е луд с номера – трудно може да предвидите всички документи, които ще ви поискат. Хубаво е да си имате по няколко копия от всякакви дипломи, приложения към тях, удостоверения за завършени курсове, грамоти, награди и каквото се сетите, преди да се е сетил бъдещият ви работодател. Така ви се намаляват ако не друго, поне пътните разходи.

Следва голямото търсене… и пак…. и пак….

Снимки

Много от работодателите искат задължително снимка, дори и да не ви гледат по цял ден ;-§). Това разбирате обикновено в неподходящ момент, затова имайте винаги готовност с няколко снимки формат като за лични документи – такъв формат най-често се изисква.

Формат за документи

Формат за документи