Monthly Archives: ноември 2009

Манипулирайте, но правилно: първи закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Манипулацията е основен елемент на човешкото общуване.

Манипулирани от деня на своето раждане, ние се опитваме да манипулираме всеки и постоянно в свой интерес.

Да наложиш мнението си, да убедиш другите, да се утвърждаваш в един враждебен свят, без да се оставяш да те използват, да се сдобиеш с всичко, което искаш да имаш – това изисква да овладееш правилата на целенасоченото общуване с околните, с които е свързан всеки успех, и следователно – съществена част от личното ни щастие.

В последно време думата “манипулация” придоби подчертано негативно значение. Възприема се като коварни трикове, злонамерено заблуждаване, използване на по-глупавия, нещо нечестно, непозволено и безотговорно.

Манипулирайте, но правилно: втори закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Който не успее да привлече вниманието на другите, не бива да очаква, че някой ще го изслуша. Който не направи така, че да го изслушат, няма шанс да се наложи и да повлияе на другите в свой интерес.

Решаващата стъпка от изчакване към действие – решение да се освободим от пасивността си и да пристъпим към действие. Да поемем риск. Да действаме, вместо да изчакваме, както обикновено.

Привличаме вниманието върху себе си, като сами направим нещо, вместо да чакаме другите да направят нещо за нас.

Вторият закон на манипулацията гласи: Ако искате да ви обърнат внимание, трябва да направите стъпката от изчакването към действието.

Манипулирайте, но правилно: трети закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Бихте могли да продадете на един човек всичко или почти всичко. Условието е да му го предложите в подходяща опаковка.

Опаковката е най-ефектна, когато обещава задоволяването на някоя потребност или решаването на проблем. В повечето случаи е без значение дали ще бъде спазено обещанието.

Решаващо е в каква степен съдържанието ще задълбочи надеждата за обещаното решаване на проблема.

Опаковка и съдържание не са едно и също нещо.

Манипулирайте, но правилно: четвърти закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Достоверността на едно твърдение нараства колкото по-последователно и убедително го повтаряме.

Който разпространява някакво твърдение, изтъквайки, че неговата достоверност вече е потвърдена от други хора, събужда потребност да се приобщим към множеството, без значение доколко достоверността за другите действително отговаря на истината.

Четвъртият закон гласи: “С броя на повторенията на едно твърдение нараства готовността на възприемащия да се вслуша в посланието. Този ефект нараства, ако се умножава броят на последователните повторения.”

В същата степен, в която стъпка по стъпка разколебавате противника си, нараства собствената ви самоувереност.