Monthly Archives: март 2009

Един по-различен бизнесплан

Няма да се задълбочавам с какво точно е по-различен от традиционния бизнесплан, защото малко са тези, които биха могли да кажат какво представлява традиционният. Бизнесплановете са донякъде като хората – всеки е различен и специфичен сам по себе си.

Нека го разчупим!

Нека го разчупим!

Ако се погледне формално на нещата, повечето хора са скучни.

Бизнеспланът също е доста скучно четиво. Затова нека го разчупим и направим интересен. Нека накараме човекът, за когото е предназначен, да се замисли върху него, да го предизвикаме да го разучи и да събудим интереса му.

Вестник „КОМПЮТРИ“

Интересни уебместа

ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Вестник КОМПЮТРИ, бр.31 8-21 август 2005

Да насочиш антената към небето, да включиш радиоапарата и да чуеш гласа на някой, който се намира на десетки, стотици и дори хиляди километри от тебе, е преживяване, което не може да се сравни дори и със съвременните комуникационни технологии и Интернет.

Радиолюбителите в множество страни по света членуват в клубове, имат персонални позивни, с които се идентифицират в ефира и които дори стават техен псевдоним.

Изглед на сайта на БФРЛ по това време

Изглед на сайта на БФРЛ по това време