Monthly Archives: април 1971

Плакатна изложба на Христо Иванов

Значението на Велико Търново с неговия неповторим облик като център на изобразителните изкуства все повече нараства. Успоредно с естествената ориентировка на художниците към историческата тема, тук живеят и работят много графици, съставляващи значителна част от групата на СБХ.

Наред с артистичната графика се развива и приложната. Доказателство за това е изложбата на приложника график Христо Иванов. Тя предлага разнообразие на творчески изяви – плакати на различни теми, запазени марки, други видове печатни произведения. Характерно е, че в плаката художникът застъпва ярко историята. Цяла серия умело осъществени творби е посветена на наши видни революционни дейци – Димитър Благоев, Георги Кирков, Гаврил Георгиев, Георги Димитров, Никола Габровски, Димитър Найденов. Твърде актуална е и серията, посветена на годишнината от рождението на Леонид Брежнев.

Димитър Найденов - редакторът

Димитър Найденов – редакторът