Изложба на Христо Иванов

30.12.1996 by: lz3ai

В-к “Борба”, бр.252 от 30 декември 1996 г.

В памет на баща ми.

Керамика

Керамика

Така Христо Иванов, потопен в традицията на керамичната форма и в нейната технология, застава тематично на базата на средновековната ръкописна българска книга от ХІІІ-ХIV век. Наред с книжовниците просветители, зооморфните и орнаментални букви в неговата изложба широко и умело се застъпва централната композиция с орнаментен фриз. Кръстът, като геометричен център, сплавя и обединява структурата, но внушава и духовното християнско начало, спътник и вдъхновител на националната традиция. Логиката на линеарния ритъм е в съзвучие с богатите вариации на колоритните хрумвания и тези дълбоки, земни, златисти и зеленикави, нюансирани стойности превръщат всяка вещ в уникат. Разнообразието от похвати, композиционните плетеници и цветност съдържат топлотата на модерен творец, продължител на здравата традиция в трапезната керамика.

Георги Костов
доктор по изкуствознание

В-к Борба - Георги Костов

Trackbacks

Leave a Reply